.Home  Demo Ruud op harmonica, 2 x life op sologitaar (The Bats) en weer op harmonica.