.Home  Demo 3. Ruud op harmonica, 2 x life op sologitaar (The Bats) en "Room to Move" op harmonica.